Bảng giá Service

YouTube Views
ID Service Tối thiểu Price (VND) / 1000 Chi tiết
YV_SALE YouTube Views - SUPER SALE - Rẻ Vô Địch 1000 Chỉ 23,000 ~ $1
YV_GH YouTube Views Giá HOT - Siêu KM 1000 Chỉ 29,000
YV_GR YouTube Views Giá rẻ 1000 Chỉ 35,000 ~ $1.5
YV_VIP01 YouTube Views VIP 01 - [KH chọn nhiều] 1000 65,000
YV_VIP02 YouTube Views VIP 02 1000 75,000
YV_VIP03 YouTube Views VIP 03 - [2-5 phut / View] ---- Đang Bảo Trì ---------- 1000 80,000
YV_VIP04 YouTube Views VIP 04 - View Thật 100% 100.000 40,000
YouTube Subscribers
ID Service Tối thiểu Price (VND) / 1000 Sub Chi tiết
YS_SUPER_VIP Tăng Sub Youtube SUPPER VIP - Bảo Hành - [HOT - KH Chọn Nhiều] 100 Sub = 60k 600,000
YS_SUBVIET Tăng Sub Youtube SUB VIET - Nguồn Sub Việt 1000 1,400,000
YouTube Giờ Xem
ID Service Tối thiểu Price (VND) Chi tiết
YH_GX Tăng giờ xem Youtube 1000 Giờ 400.000
YH_GX Tăng giờ xem Youtube 2000 Giờ 800.000
YH_GX Tăng giờ xem Youtube 3000 Giờ 1.200.000
YH_GX Tăng giờ xem Youtube 4000 Giờ 1.500.000
Dịch Vụ Fanpage Facebook
ID Service Tối thiểu Price (VND) Chi tiết
FB_LIKE_SALE Tăng Like Fanpage - SUPER SALE - Rẻ Vô Địch 1000 150.000
FB_LIKE_VIP01 Tăng Like Fanpage VIP 01 - [KH Chọn Nhiều] 1000 200.000
FB_LIKE Tăng Like Fanpage VIP 02 - Like Việt 1000 300.000
Kéo MEM Cho Group Facebook
ID Service Tối thiểu Price (VND) Chi tiết
FB_MEM Kéo MEM cho Group - SIÊU KHUYẾN MÃI - [KH chọn nhiều] 10.000 10.000 Mem Giá chỉ 400k
FB_MEM_VIP01 Kéo MEM cho Group - Mem Thật ---- Đang bảo trì ---- 10.000 100đ / mem
TITTOK
ID Service Tối thiểu Price (VND) Chi tiết
TikTok_View01 TikTok Tăng View VIP 01 50.000 View 20k/50.000 View
TikTok_KM_Like TikTok Tăng Like - KM Giá Rẻ 1.000 Like 50k/1.000 Like
TikTok_Like01 TikTok Tăng Like VIP 01 - Bảo Hành 30 ngày 1.000 Like 150k/1.000 Like
TikTok_Followers TikTok Followers - Bảo Hành 30 ngày 100 Followers 30k/100 Followers