Terms of Service

Điều Khoản - Chính Sách

 Đặt View: là Link của Video

 Đặt Sub: là Link của Kênh

 Điều kiện chạy dịch vụ về Youtube:
- Không đặt riêng tư
- Không chặn quốc gia
- Không bỏ nhúng
- Tắt kiếm tiền
Nếu không đặt đúng điều kiện chạy view, chúng tôi sẽ không thể xử lý đơn hàng đó và không hoàn tiền.

 Kiểm tra kỹ Link và đơn hàng trước khi "Tạo đơn hàng", vì không thể hủy được!

 Khi đang mua và sử dụng dịch vụ Không nên mua thêm chỗ khác nhé ! Cho tới khi trạng thái của đơn hàng là: "Completed"

 Sau khi đặt hàng, nếu bạn tự ý thay đổi, đóng tài khoản hay tài khoản bị khóa. Chúng tôi không có trách nhiệm hoàn tiền.

 Chúng tôi chỉ chấp nhận hủy đơn hàng nếu đơn hàng gặp lỗi của hệ thống.

 CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN:
- Chỉ khi hệ thống bị lỗi

 CHÍNH SÁCH BẢO MẬT:
- Chúng tôi sẽ nghiêm túc giữ bí mật thông tin cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.
- Tất cả thông tin cá nhân chỉ được sử dụng cho mục đích đặt hàng tại website. Chúng tôi sẽ không bán hay phân phối lại cho bất kỳ ai.
- Bất kỳ trường hợp nào chúng tôi phát hiện gian lận sẽ lập tức khóa tài khoản và không thanh toán.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG!